Trò chơi ô chữ – Chúa nhật Lễ Hiển Linh

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật lễ Thánh Gia

1. Trẩy hội             

2. Mười hai                

3.  Đám bà con               

4. Bổn phận

5. Đền thờ                

6. Lễ giáng sinh        

7. Giêrusalem              

8. Vượt qua

9. Sửng sốt                 

10. Ngạc nhiên          

11. Không thấy           

12. Thầy dạy

Từ khóa: THÁNH GIA THẤT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top