Trò chơi ô chữ – Chúa nhật VI Phục sinh B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật V Phục sinh – Năm B

1. Chúa Cha          

2. Cây                   

3.  Thầy          

4. Gắn liền          

5. Khô héo

6.    Gioan               

7. Cắt tỉa           

8. Phục sinh                     

9.  Giới luật       

10. Sinh hoa trái   

Từ khóa: CÂY NHO THẬT

Scroll to Top