Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XI Thường Niên B

Đáp án ô chữ tuần trước: Lễ Mình Máu Chúa Ki-tô

1. Cầm lấy                          

2. Mình Thầy                     

3. Chúc tụng                                      

4. Chén rượu

5. Muôn người

6. Máu Giao Ước                             

7. Rượu                                               

8. Cây nho

9. Thánh Thể     

10. Ra núi ô liu                  

11. Vượt qua

Từ khóa: Mình Máu Chúa

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top