Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XIV thường niên 2022- Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước:

1. Nhóm Mười Hai    

2. Tìm chỗ trọ            

3. Làng mạc               

4. Hoang vắng

5. Năm                       

6. Cá                           

7. Mua thức ăn           

8. Chừng năm ngàn

9. Từng nhóm            

10. Chúc tụng             

11. Mười hai

Từ khóa: MÌNH MÁU CHÚA

Mời các bạn thử sức với ô chữ kỳ này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top