Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XV thường niên – Năm B

Bìa ô chữ tuần 15 thường niên

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XIV thường niên – Năm B

1. Na-da-rét          

2. Bác thợ                    

3.  Quê           

4. Phép lạ          

5. Sabát

6. Vấp ngã               

7. Đặt tay              

8. Hội đường                      

9. Rẻ rúng      

10. Ngạc nhiên

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top