Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XV thường niên – Năm B

Bìa ô chữ tuần 15 thường niên

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XIV thường niên – Năm B

1. Na-da-rét          

2. Bác thợ                    

3.  Quê           

4. Phép lạ          

5. Sabát

6. Vấp ngã               

7. Đặt tay              

8. Hội đường                      

9. Rẻ rúng      

10. Ngạc nhiên

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top