Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật XXII Thường niên – Năm B

trò chơi ô chữ

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật XXI Thường Niên B

1. Simon

2. Sự sống

3. Chướng tai

4. Không tin

5. Nhóm mười hai

6. Rút lui

7. Không ban ơn

8. Tin và nhận biết

9. Bỏ đi

10. Lời sự sống

11. Đem lại sự sống

Từ khóa: SỐNG MUÔN ĐỜI

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này! 

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top