Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Tân Lang kỷ niệm 4 năm thành lập và thăng cấp đoàn sinh

Sáng ngày 07/01/2024, Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Giáo xứ Tân Lang tổ chức kỉ niệm 4 năm thành lập Xứ đoàn và thăng cấp cho hơn 100 đoàn sinh.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Tuyên úy Phê-rô, quý sơ trợ úy, các bác trợ tá, anh chị huynh trưởng, dự trưởng và đông đảo các đoàn sinh trang nghiêm làm lễ chào cờ.

Đúng 7h00, Cha xứ Phê-rô Nguyễn Văn Khích long trọng cử hành Thánh lễ với sự hiện hiện của đông đảo các đoàn sinh trong Xứ đoàn Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, Cha Tuyên úy Phê-rô cử hành nghi thức thăng cấp cho hơn 100 đoàn sinh trong Xứ đoàn.

Nguyện xin Chúa Giê-su Hài Đồng luôn đồng hành, hướng dẫn giúp mỗi đoàn sinh trong Xứ đoàn TNTT Giáo xứ Tân Lang trở nên ánh sao sáng, soi tỏa cho bản thân và mọi người xung quanh nhận biết Chúa, biết tìm đến Chúa để được Chúa thánh hóa sống tốt hơn mỗi ngày.

BTT Gx. Tân Lang

Scroll to Top