Đức Giám Mục Paul François Puginier Phước, M.E.P

Đức Giám Mục Paul François Puginier Phước, M.E.P †

(04/07/1835 – 25/04/1892)

Puginier phuoc

Sinh năm: 04/07/1835 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 29/05/1858

Chịu chức Giám Mục: 26/01/1868

Qua đời: 25/04/1892 († 56)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (11/1867 – 03/11/1868)

Giám mục hiệu tòa Mauricastrum (06/01/1868 – 25/04/1892)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (03/11/1868 – 25/04/1892)

* Bài viết có liên quan

Cuộc đời và công cuộc truyền giáo của Đức cha Paul François Puginier Phước

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top