Đức Giám Mục Pierre-Jean-Marie Gendreau Đông, M.E.P

Đức Giám Mục Pierre-Jean-Marie Gendreau Đông, M.E.P †
(26/11/1850 – 07/02/1935)

Gendreau dong

Sinh năm: 26/11/1850 (Nước Pháp)

Chịu chức linh mục: 07/06/1873

Chịu chức Giám Mục: 16/10/1887

Qua đời: 07/02/1935 († 84)

Phó Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (26/04/1887 – 25/04/1892)

Giám mục hiệu tòa Chrysopolis in Arabia (26/04/1887 – 07/02/1935)

Đại diện Tông Tòa Tây Đàng Ngoài (25/04/1892 – 03/12/1924)

Đại diện Tông Tòa Hà Nội  (03/12/1924 – 07/02/1935)

Tiểu Sử

Thư Mục Vụ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top