Giáo họ Bo Đông – Giáo xứ Lỗ Xá

GIÁO HỌ BO ĐÔNG

Giáo xứ Lỗ Xá

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Lạc Thuỷ – xã Yên Chính – Ý Yên – Nam Định.

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Mẹ Thiên Chúa (01/01)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm 2007

Số giáo dân: 278 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Trần Hữu Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top