Giáo họ Cầu Nhân (Bông) – Giáo xứ Trại Mới

GIÁO HỌ CẦU NHÂN (BÔNG)

Giáo xứ Trại Mới

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Bông – Mỹ Thuận – Mỹ Lộc – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Sinh nhật Đức Mẹ 08/9

Nhà thờ xây dựng năm 1934

Số giáo dân: 30 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Gioan Trần Văn Chiều

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top