Giáo xứ Trại Mới

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Hào Quang, Thị Trấn Mỹ Lộc, Mỹ Lộc, Nam Định

Thành lập: năm 1915

Quan thầy: Đức Mẹ Lên Trời (15/8)

Nhà thờ xây dựng năm 1932

Số giáo dân toàn xứ: 1420 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gioan Trần Văn Chiều

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Nói đến Trại Mới ngày nay thật khác khi xưa rất nhiều. Xưa khi tên gọi là Hào Thôn, sau đổi là làng Vào. Làng Vào nằm bên Nam Quốc lộ 21A, cách Nam Định 7 km.

Trước đây làng ấy có đình, chùa. Sau đó tổ tiên đã may mắn là đã đón nhận được ánh sáng Đức tin. Ý Chúa quan phòng như mách bảo tổ tiên ra lập trại. Vậy từ đó đã có cái tên Trại Mới. Trại Mới xưa kia là họ lẻ của giáo xứ Trình Xuyên cho tới khi được bề trên địa phận cắt ra khỏi xứ Trình Xuyên và thành lập xứ tên gọi là Vạn Đồn (Trại Mới) vào khoảng năm 1915 từ xứ Vạn Đồn sau này tách họ Phú Ốc ra thành xứ Phú Ốc ngày nay và sau một thời gian vào năm 1961 lại tách họ Lập Thành ra thành xứ Lập Thành ngày nay.

Hiện nay giáo xứ còn lại 13 họ. Họ đông nhất độ 500 người, họ ít nhất còn lại vài gia đình. Tổng số giáo dân cả xứ là 1300 người.

Từ làng Vào đã được các Đấng bậc chăm sóc và dậy dỗ. Đức tin ngày càng triển nở, từ khi lập Trại đã có một ngôi nhà thờ bằng gỗ là do công ơn của các cha xứ. Như cha Phê-rô Tuất, cha Phê-rô Đào, cha Phê-rô Hạnh, cha Phê-rô Ngũ, cha Phê-rô Đạt, cha Phê-rô Tỉnh, cùng các thày già như thày già Sự, thày già Đạt, sau này đến thời thày già Thân là người rất có công đối với giáo họ, giáo xứ. Cùng với thày già Bái, thày già Lưu, các ngài đã xướng khởi, phát động cho tổ tiên làm gạch. Đất làm gạch là đất ở trong làng Vào. Công trình làm gạch đốt rơm, làm thủ công. Nhưng những viên gạch thật tốt và chất lượng. Công trình làm gạch mất độ 3 năm. Khi đã có gạch tập kết đầy đủ, cha già Thân đã cho xây cất một ngôi thánh đường, kích cỡ như sau: chiều dài là 27m, rộng 12m, tháp cao 24m. Nhà thờ quay hướng Tây, nền cao 1,2m nằm ở phía Nam khu nhà chung. Tổng khi đất nhà chung là 1,7 mẫu không kể ao. Nhà thờ làm từ năm 1929 cho tới năm 1932 thì hoàn thành, có nhà thờ mới, họ giáo còn lại ngôi nhà thờ gỗ, xét về tình thương như Chúa dạy, cha xứ Thân và mọi người trong họ giáo đã để lại ngôi nhà thờ gỗ cho họ Dị Sử.

Sau cha Phê-rô Thân qua đời tại giáo xứ. Giáo xứ lại có cha Phê-rô Thông. Cha Thân và cha Thông đều cùng quê ở xứ Bút Đông. Cha già Thông đã sống và coi sóc giáo xứ từ năm 1947 cho đến khi ngài qua đời tháng 12 năm 1961. Từ năm 1961, giáo xứ được Bề trên địa phận trao cho cha già Hạnh coi sóc. Cha già Hạnh mất năm 1969, giáo xứ lại được cha già Ly về quản xứ, thày già Lưu qua đời năm 1968 cho tới năm 1972 máy bay Mỹ ném bom ác liệt. Giáo xứ lại được hồng ân Chúa ban cho là được cha Tổng Tá Phao-lô Lê Đắc Trọng về sơ tán, thời gian là 8 tháng. Đến năm 1973 cha lại về Nam Định và giáo xứ vẫn thuộc quyền cai quản của cha già Ly, cho tới năm 1977, giáo xứ lại được ơn Chúa quan phòng, giáo phận có cha xứ mới: cha Phan-xi-cô Vũ Đức Văn.

Cha Phan-xi-cô coi sóc giáo xú được 22 năm, sau vì công việc mục vụ, Bề trên địa phận lại cử cha về làm cha xứ Phủ Lý. Trong thời cha Phan-xi-cô coi sóc, ngài đã xây lại khi nhà phòng, xưa kia nhà phòng là khu nhà cấp 4 thôi; bây giờ khởi công làm nhà hai tầng, và từ đó Giáo xứ Vạn Đồn đổi tên thành giáo xứ Trại Mới.

Scroll to Top