Giáo họ Đa Ngư Thượng – Giáo xứ Phương Trung (Kẻ Chuông)

gh da ngu thuong

GIÁO HỌ ĐA NGƯ THƯỢNG

Giáo xứ Phương Trung (Kẻ Chuông) 

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 206 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Nguyễn Văn Tuy, O.P.

gh da ngu thuong
Nhà thờ Giáo họ Đa Ngư Thượng

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Giáo họ Đa Ngư Thượng nằm trên địa bàn Thôn Đa Ngư, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, trước đây thuộc giáo họ Đa Ngư Hạ. Do điều kiện kinh tế khó khăn, bà con giáo dân kiếm sống bằng nghề chài lưới, trên bến dưới thuyền, nay đây mai đó. Sau năm 1975, chính quyền địa phương đã cấp cho mỗi gia đình một thửa đất nhỏ để định cư nhằm ổn định cuộc sống trên bờ. Cùng với việc định cư của các gia đình, nhà thờ Giáo họ cũng được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của quý ân nhân, thân nhân xa gần và sự đồng hành của quý cha qua nhiều giai đoạn khác nhau. Hiện nay, giáo họ Đa Ngư Thượng có hơn 200 nhân danh.

 * Bài viết liên quan tới sinh hoạt Giáo họ

Thánh lễ làm phép Nhà thờ Giáo họ Đa Ngư Thượng

Scroll to Top