Giáo họ Đồi Kỳ – Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

GIÁO HỌ ĐỒI KỲ

Giáo xứ Mường Riệc (Mỹ Thành)

Thuộc giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 817 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Phạm Duy Lân

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top