Giáo họ Đồng Nanh – Giáo xứ Đại Ơn

GIÁO HỌ ĐỒNG NANH

Giáo xứ Đại Ơn

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 100 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Đường đến Đồng Nanh, đường lên Nhà Chúa

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top