Lm. Giuse Bùi Quang Tào

tao bui quang giuse

Lm. Giuse Bùi Quang Tào

Chính xứ An Phú – Quản hạt Phủ Lý

Sinh năm: 1969

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: Nhà thờ An Phú – Thanh Hương – Thanh Liêm – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top