Lm. Giu-se Bùi Quang Tào

Lm. Giu-se Bùi Quang Tào

Quản hạt Phủ Lý

Chính xứ Phủ Lý, Châu Thủy

Sinh năm: 1969

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: Nhà thờ Phủ Lý, Đường Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top