Giáo họ Đồng Văn – Giáo xứ Động Linh

Giáo xứ Động Linh

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 09/02/2020

Quan thầy: Đức Mẹ La vang (15/8)

Nhà thờ tước hiệu … xây dựng năm …

Số giáo dân toàn xứ: nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phêrô Nguyễn Văn Huy

Nhà thờ giáo họ Đồng Văn

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Cách đây gần 100 năm thị trấn Đồng Văn đã có một Nhà thờ tuy không rộng nhưng khá đẹp đẽ, do chiến tranh và thời cuộc bom đạn phá hỏng ngôi nhà thờ. Giáo dân luôn ước ao có một nơi để sớm tối cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa. Với lòng quảng đại, một gia đình đã dâng đất và Giáo họ đã nỗ lực mua thêm để có thể xây dựng được ngôi nhà thờ khang trang như hôm nay.

Vào ngày 16/12/2016, cha nguyên chính xứ Bruno Nguyễn Văn San đã cho khởi công xây dựng ngôi nhà nguyện. Đến ngày 25/1/2017 ngài làm phép nhà nguyện và dâng Thánh lễ tạ ơn, từ đó Giáo họ có nơi họp nhau cầu nguyện và tham dự thánh lễ thứ Tư hàng tuần.

Ngày 24/9/2020, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên về cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân ngày tái thành lập Giáo họ. Ngài đã công nhận cộng đoàn là một giáo họ và lấy lại tên chính thức đã bị mất hơn 100 năm qua.

Thánh lễ tạ ơn tái thành lập giáo họ Đồng Văn
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top