Giáo họ Hậu Ái – Giáo xứ Giang Xá

GIÁO HỌ HẬU ÁI

Giáo xứ Giang Xá

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 59 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Tạ Văn Tuân

Linh mục phó xứ:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top