Giáo họ Kim Hoàng – Giáo xứ Giang Xá

GIÁO HỌ KIM HOÀNGgh kim hoangNhà thờ giáo họ Kim Hoàng

Giáo xứ Giang Xá

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: số 25 ngõ 143 đường 422B Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 35 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Tạ Văn Tuân

Linh mục phó xứ:

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Giáo họ Kim Hoàng: Thánh lễ tạ ơn đặt Mình Thánh Chúa và Làm phép tháp chuông

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top