Giáo họ Hào Châu – Giáo xứ Cao Đường

GIÁO HỌ HÀO CHÂU

Giáo xứ Cao Đường

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 125 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Nguyễn Văn Bình 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top