Giáo họ Hoàng Đan – Giáo xứ Lỗ Xá

GIÁO HỌ HOÀNG ĐAN

Giáo xứ Lỗ Xá

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Hoàng Đan – Yên Phương – Ý Yên – Nam Định.

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phanxicô Xavie (03/12)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 54 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Trần Hữu Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top