Giáo họ Hoàng Lý – Giáo xứ Hòa Trung

GIÁO HỌ HOÀNG LÝ

Giáo xứ Hòa Trung

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 409 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giu-se Nguyễn Tiến Mẫn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top