Giáo xứ Hòa Trung

GIÁO XỨ HÒA TRUNG

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Sinh nhật Đức Mẹ (08/9)

Nhà thờ tước hiệu….. xây dựng năm…..

Số giáo dân toàn xứ: 1307 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Nguyễn Tiến Mẫn

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hoàng Lý

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Trung

* Các bài viết liên quan đến các sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Hòa Trung đón lễ Giáng sinh cùng Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top