Giáo xứ Hòa Trung

GIÁO XỨ HÒA TRUNG

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Sinh nhật Đức Mẹ (08/09)

Nhà thờ tước hiệu….. xây dựng năm…..

Số giáo dân toàn xứ: 1.404 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giu-se Nguyễn Tiến Mẫn

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hoàng Lý

Nhà thờ Giáo xứ Hòa Trung

* Các bài viết liên quan đến các sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Hòa Trung đón lễ Giáng sinh cùng Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top