Giáo xứ Hòa Trung

nhà thờ hòa trung

GIÁO XỨ HÒA TRUNG

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Tiên Nội, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Sinh nhật Đức Mẹ (8/9)

Nhà thờ tước hiệu….. xây dựng năm…..

Số giáo dân toàn xứ: 1307 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Trần Mạnh Hiệp

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hoàng Lý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top