Giáo họ Lạt Sơn – Giáo xứ Bút Sơn

GIÁO HỌ LẠT SƠNgh lat sonNhà thờ giáo họ Lạt Sơn

Giáo xứ Bút Sơn
Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ:
Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 583 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Antôn Trần Văn Mạnh 

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo xứ

Giáo họ Lạt Sơn – Bút Sơn: Rước kiệu và dâng hoa suy tôn Đức Mẹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top