Giáo họ Mạnh Thượng – Giáo xứ Hà Ngoại

GIÁO HỌ MẠNH THƯỢNG

Giáo xứ Hà Ngoại

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Mạnh Chư, An Đổ, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:          

Số giáo dân: 274 nhân danh

Linh mục quản xứ: Brunô Nguyễn Văn San

Linh mục phó xứ: Phê-rô Trần Văn Vũ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top