Giáo họ Ngọ Xá – Giáo xứ Vạn Thắng

GIÁO HỌ NGỌ XÁ

Giáo xứ Vạn Thắng

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: 
Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 90 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Antôn Nguyễn Văn Độ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top