Lm. Phaolô Trần Văn Minh

Lm. Phaolô Trần Văn Minh

Phó xứ Phú Đa

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Phú Đa – Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top