Lm. Phao-lô Trần Văn Minh

Lm. Phao-lô Trần Văn Minh

Phó xứ Bằng Sở – Thường trực Cẩm Cơ

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 25/1

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Cẩm Cơ – Cơ Giáo – Hồng Vân – Thường Tín – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top