Lm. Phao-lô Trần Văn Minh

Phó xứ Bằng Sở, thường trực Cẩm Cơ

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Cẩm Cơ, Cơ Giáo, Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội

Scroll to Top