Giáo họ Tân Lâm – Giáo xứ Lan Mát  

GIÁO HỌ TÂN LÂM

Giáo xứ Lan Mát  

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 200 nhân danh

Linh mục phó xứ thường trực: Giuse Trần Đức Hội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top