Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Phó xứ Tụy Hiền, thường trực Vạn Thắng

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/9

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Vạn Thắng – An Tiến – Mỹ Đức – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top