Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Phó xứ Kim Bảng, thường trực Tân Lang

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/9

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Tân Lang, Tân Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top