Lm. Mi-ca-e Nguyễn Hoàng Nam

Lm. Mi-ca-e Nguyễn Hoàng Nam

Phó xứ Tụy Hiền, thường trực Vạn Thắng

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/09

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Vạn Thắng, An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top