Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Lm. Micae Nguyễn Hoàng Nam

Phó xứ Bái Xuyên

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/9

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top