Giáo họ Thượng Cát – Giáo xứ Giang Xá

GIÁO HỌ THƯỢNG CÁT

Giáo xứ Giang Xá

Thuộc giáo hạt Chính tòa

Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 12 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phêrô Tạ Văn Tuân

Linh mục phó xứ:

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Giáo họ Thượng Cát: Đặt Mình Thánh Chúa và Làm phép chuông

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top