Giáo họ Vị Việt _Giáo xứ Trại Mới

GIÁO HỌ VỊ VIỆT

Giáo xứ Trại Mới

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Vị Việt – Mỹ Tiến – Mỹ Lộc – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Giuse

Nhà thờ xây dựng năm 1997

Số giáo dân: 30 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Gioan Trần Văn Chiều

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top