Giáo họ Vĩnh Ninh – Giáo xứ Đồng Trì

GIÁO HỌ VĨNH NINH

Giáo xứ Đồng Trì

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: Thanh Trì, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: 

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 220 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Nguyễn Cường Khang

gh vinh ninh
Nhà thờ Giáo họ Vĩnh Ninh

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Giáo họ Vĩnh Ninh – Đồng Trì: Thánh lễ khánh thành và làm phép nhà thờ mới

Giáo họ Vĩnh Ninh – Đồng Trì: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá góc xây dựng thánh đường

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top