Giáo họ Xóm Cầu – Giáo xứ Đại Ơn

GIÁO HỌ XÓM CẦU

Giáo xứ Đại Ơn

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1200 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top