Giáo họ Đồng Du – Giáo xứ Chúc Lý

GIÁO HỌ ĐỒNG DUgh dong duNhà thờ giáo họ Đồng Du năm 2010

Giáo xứ Chúc Lý

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 663 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Trần Tiến Thạo

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

 Giáo họ Đồng Du chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top