Giáo xứ An Khoái

GIÁO XỨ AN KHOÁIan khoai 1Nhà thờ giáo xứ An Khoái

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Ngày thành lập giáo xứ: 08/12/1961

Bổn mạng: Thánh Phê-rô và Phao-lô (29/6)

Linh mục quản xứ: Gioan B. Mai Xuân Lự

Nhà thờ tước hiệu … được khánh thành và cung hiến năm 1997

Số giáo dân toàn xứ: 2283 nhân danh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đồng Xuân

van ban thanh lap giao xu

Văn bản thành lập giáo xứ An Khoái ngày 08/12/1961

 * Bài viết liên quan sinh hoạt giáo xứ

Khánh thành nhà mục vụ giáo xứ An Khoái

Giới trẻ giáo xứ An Khoái mừng lễ Thánh Gioan Don Bosco quan thầy năm 2020

Hình ảnh Thiếu nhi Giáo xứ  An Khoái và Văn Quán vui Tết Trung Thu 2019

Giáo xứ An Khoái: Các bà mẹ công giáo mừng lễ quan thầy Monica

Giáo xứ An Khoái trong ngày Chầu lượt 2018

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top