Giáo xứ Cao Đường Ra mắt Xứ đoàn Đa-minh Sa-vi-ô

Ngày 28/4/2024, Giáo xứ Cao Đường hân hoan tổ chức Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Đa-minh Sa-vi-ô, thuộc Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo Phận Tổng Giáo phận Hà Nội.

Hiện diện trong ngày lễ có Cha Giu-se Đào Trọng Thành – Tuyên úy Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận Hà Nội, Cha Giu-se Nguyễn Văn Bình – Tuyên úy Xứ đoàn Đa-minh Sa-vi-ô, quý sơ, gần 200 đoàn sinh và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ được cử hành lúc 16h00 do Cha Tuyên úy Xứ đoàn chủ sự. Trước Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn đã chủ sự các nghi thức ra mắt Xứ đoàn. Nghi thức được bắt đầu bằng việc công bố và trình diện các đoàn sinh. Tiếp đến là các nghi thức làm phép cờ Xứ đoàn và khăn quàng, nghi thức ra mắt và tuyên hứa của Ban điều hành Xứ đoàn, nghi thức thẩm định đoàn sinh và cuối cùng là nghi thức chào cờ. Kết thúc các nghi thức ra mắt Xứ đoàn, cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào Thánh lễ cầu nguyện cho Xứ đoàn. 

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của thiếu nhi Thánh thể. Cha mời gọi mọi thành phần trong Giáo xứ cộng tác, giúp đỡ các em để phong trào Thiếu nhi Thánh thể trong Giáo xứ ngày càng phát triển hơn nữa.

Cuối Thánh lễ, trưởng Xứ đoàn đại diện cho Xứ đoàn nói lên tâm tình biết ơn Cha Tuyên úy Liên đoàn, Cha Tuyên úy Xứ đoàn, quý sơ, quý ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý phụ huynh và cộng đoàn đã tạo điều kiện giúp đỡ để các em có được Thánh lễ ra mắt thật trang nghiêm và sốt sắng. 

Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh thể chúc lành cho Xứ đoàn ngày càng thăng tiến trong tình yêu và sự quan phòng của ngài.

Được biết, ngày 21/4/2024, các anh chị huynh trưởng đã có buổi tĩnh tâm với tinh thần “sống ơn gọi làm huynh trưởng” dưới sự hưởng dẫn của Cha Tuyên úy Xứ đoàn và quý sơ.

BTT Gx. Cao Đường

Scroll to Top