Giáo xứ Đồn Vận

GIÁO XỨ ĐỒN VẬN

Thuộc Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Địa chỉ: Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 30 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Soái

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top