Giáo xứ Gia Trạng

GIÁO XỨ GIA TRẠNGgx gia trangNhà thờ giáo xứ Gia Trạng

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Thôn Cầu – xã Yên Phúc – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phanxicô

Nhà thờ cũ năm 1924, nhà thờ mới năm 2007 – 2011

Vị tử đạo: có 6 vị

Số giáo dân toàn xứ: 1452 nhân danh

Linh mục quản xứ: Đaminh Nguyễn Văn Tuân

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Dương Phạm

+ Giáo họ Tĩnh An

+ Giáo họ Thượng Giáp

+ Giáo họ Trung Giáp

+ Giáo họ Hạ Giáp

ach vb 001.35

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo xứ

Khánh thành nhà mục vụ giáo xứ Gia Trạng

Giáo xứ Gia Trạng: Niềm vui được Xưng tội và Rước lễ lần đầu

Giáo Xứ Gia Trạng: Hành Trình Sa Mạc Hè Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Liên giáo xứ Đại Lại, Gia Trạng, Trung Đồng, và Vĩnh Trị hành hương năm thánh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top