Lm. Giuse Vũ Văn Thoan

Lm. Giuse Vũ Văn Thoan

Phó xứ Nghĩa Ải

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Nghĩa Ải – Hợp Thanh – Mỹ Đức – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top