Lm. Giu-se Vũ Văn Thoan

Lm. Giu-se Vũ Văn Thoan

Phó xứ thường trực Khắc Cần

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Khắc Cần, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top