Lm. Giu-se Vũ Văn Thoan

Phó xứ Sở Kiện, thường trực Khắc Cần

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Khắc Cần, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam

Scroll to Top