Giáo xứ Hạ Trang

GIÁO XỨ HẠ TRANG

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Liêm Bảo, Thanh Liêm, Hà Nam

Giờ lễ:

+ Thứ Bảy: 18h30

+ Chúa nhật: 7h00

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.004 nhân danh

Linh mục chính xứ: An-tôn Trần Công Ý

Nhà thờ Giáo xứ Hạ Trang

gx ha trang 1

Văn bản thành lập giáo xứ Hạ Trang ngày 01/01/1962

 

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Miền Giáo xứ Hạ Trang- Phú Lương đón Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Giáo xứ Hạ Trang đón cha tân giám quản Giuse Vũ Hào Quang

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top