Giáo xứ Lập Thành

GIÁO XỨ LẬP THÀNH

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Lập Thành, Hợp Hưng, Vụ Bản, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Tâm Chúa Giê-su

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 514 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Văn Tuyền

Nhà thờ Giáo xứ Lập Thành

van ban thanh lap giao xu lap thanh

Văn bản thành lập Giáo xứ Lập Thành ngày 15/12/1961

* Lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ

Số nhân danh họ giáo Văn Thôn (Kẻ Man – Lập Thành) khi bị bách hại năm 1862 có từ 100 đến 200 nhân danh, trước đợt di cư vào miền Nam năm 1954 có ngót 800 nhân danh, sau khi di cư vào Nam còn ở lại 225 nhân danh. Đến nay, giáo xứ Lập Thành có 405 nhân danh.

Vị trí địa lý: Phía đông cách thành phố Nam Định và giáo xứ Nam Định 10 km. Phía đông bắc cách giáo xứ Trại Mới 4 km. Phía tây cách giáo xứ Đồng Đội 4 km. Phía tây nam cách giáo xứ Xuân Bảng 8 km. Phía đông nam cách giáo xứ Trình Xuyên 8 km.

Tình hình kinh tế: phụ thuộc vào nông nghiệp là trồng lúa.

Lịch sử: Lúc đầu, xứ Lập Thành thuộc làng Văn Thôn, xã Lập Vượng, tổng Hiển Khánh, tỉnh Nam Định. Sau cuộc bách hại đạo năm 1862, làng Văn Thôn gọi là làng Kẻ Man, xã Lục Hợp, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Nay gọi là thôn Lập Thành, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Xứ Lập Thành lúc đầu có tên là giáo họ Văn Thôn thuộc xứ Trình Xuyên. Sau cuộc bách hại năm 1982, gọi là giáo họ Kẻ Man thuộc giáo xứ Vạn Đồn (nay là Trại Mới). Năm 1961, giáo họ Kẻ Man được nâng lên thành xứ Lập Thành.

Đến nay, giáo xứ Lập Thành đã được đón nhận Tin Mừng khoảng 300 năm.

Ngày thành lập xứ: 15-12-1961.

Quan thầy của xứ: Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng vào ngày lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Những ngôi nhà thờ:

Lúc đầu có một nhà thờ làm bằng gỗ.

Sau thành lập một xóm trại phía bắc làng gọi là dưới làng trên trại, mỗi nơi có một nhà thờ. Cuối thế kỷ 19, hai nhà thờ này được quy tụ thành một nhà thờ làm bằng gỗ tại nền nhà thờ hiện nay.

Năm 1920, xây dựng một nhà thờ mới trên nền nhà thờ cũ trước đó, với chiều dài 33,3 mét, rộng 11,3 mét, cao 10 mét, tháp cao 20 mét, khánh thành năm 1924. Vì bị tàn phá bởi chiến tranh nên năm 1976, cha Antôn Trần Quý Ly cho đại tu lại ngôi nhà thờ này và sửa thành 4 mái ngói.

Năm 2001, nhờ sự giúp đỡ của Tòa Giám mục, cha xứ Giuse Trần Bình Trọng và một số bà con đồng hương ở Hải ngoại cũng như miền Nam, giáo xứ đã xây dựng lại một ngôi nhà thờ mới, với chiều dài 39,7 mét, rộng 12 mét, cao 15 mét, tháp chuông cao 33 mét. Ngôi nhà thờ này được Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt (khi đó làm Giám quản địa phận) cung hiến ngày 18-11-2003, mang tước hiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Các cơ sở của giáo xứ:

Trước đây, giáo xứ đã từng có 1 nhà phòng, nhà giáo lý và 1 cơ sở y tế, có trường học Duy Tân xây năm 1951 với hai phòng 6 gian. Tất cả những cơ sở này đều bị chiến tranh tàn phá hết.

Hiện nay, giáo xứ có một nhà phòng 3 gian, một nhà giáo lý 5 gian.

DANH SÁCH CÁC ĐẤNG TỬ VÌ ĐẠO

Stt – Tên gọi – Hình thức xử – Địa điểm xử – Thời điểm xử

01 – Ông Chữ – Xử trảm[1] – Hưng Yên – 3/6/1862

02 – Ông Nhiêu – Xử trảm – Nam Định – 24/5/1862

03 – Ông Thu – Xử trảm – Nam Định – 24/5/1862

04 – Ông Thôn – Xử trảm – Nam Định – 24/5/1862

05 – Ông Tiên – Xử trảm – Nam Định – 24/5/1862

06 – Ông Bùi – Xử trảm – Nam Định – 24/5/1862

07 – Ông Mạch – Xử trảm – Nam Định – 24/5/1862

08 – Ông Ất – Xử trảm – Nam Định – 25/5/1862

09 – Ông Bỉnh (Tê) – Trầm hà[2] – Nam Định – 30/5/1862

10 – Ông Vần – Trầm hà – Nam Định – 30/5/1862

11 – Ông Thuần(Tính) – Trầm hà – Nam Định – 30/5/1862

12 – Ông Vũ (Chiên) – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

13 – Ông Trạm – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

14 – Ông Sắn – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

15 – Ông Thoàn – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

16 – Ông Ức – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

17 – Ông Thoán – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

18 – Ông Riu – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

19 – Ông Dược – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

20 – Ông Liên – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

21 – Ông Công – Trầm hà – Nam Định – 31/51862

22 – Ông Re – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

23 – Ông Châu – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

24 – Ông Cẩn – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

25 – Ông Uy (Ngợi) – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

26 – Ông Lường – Trầm hà – Nam Định – 31/5/1862

[1] Chém đầu.

[2] Bỏ giọ trôi sông.

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Niềm vui khánh thành tu viện Mến Thánh Giá Lập Thành

Giáo xứ Lập Thành: Thánh lễ tạ ơn và làm phép trung tâm mục vụ

Giáo xứ Trại Mới – Đồng Đội – Lập Thành: Tổng kết chiến dịch hè 2011 cho các em thiếu nhi

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top