Giáo xứ Phú Đa

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 4.709 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Văn Tụ

Linh mục phó xứ: Phan-xi-cô Xa-vi-ê Vũ Mạnh Cường

GIÁO HỌ TRỰC THUỘC:

+ Giáo họ Tân Phú

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Xứ Phú Đa là một giáo xứ toàn tòng, có tổng diện tích là 2,25 km2, chia thành 6 xóm. Nghề nghiệp chính của giáo dân là sản xuất nông nghiệp (Vì xứ Phú Đa là xứ tách ra từ xứ Công Xá, do đó, lịch sử giống như xứ mẹ).

– Cố Pháp xây nhà thờ Phú Đa và hoàn thành ngôi nhà thờ này năm 1902. Tới nay, nhà thờ đã được trùng tu.

– Tước hiệu nhà thờ : Đức Mẹ Mân Côi, mừng lễ quan thầy vào 10/10.

– Năm 2002, giáo xứ xin mở năm thánh, kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ.

– Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng về tĩnh tâm tại giáo xứ Phú Đa trước khi thụ phong Giám Mục ngày 15 – 08 -1994

– Các cơ sở trong giáo xứ : Nhà xứ, nhà giáo lý và Tu viện MTG xây dựng khoảng cuối thế kỷ XIX.

Scroll to Top