Giáo xứ Phủ Lý và Châu Thủy ra mắt Ban Điều hành Xứ đoàn An-rê Dũng Lạc

Chúa nhật, ngày 04/02/2024, hai Giáo xứ Phủ Lý Châu Thủy ra mắt Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) An-rê Dũng Lạc. Thánh lễ do Cha Giu-se Đào Trọng Thành, Tuyên úy Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận chủ sự.

Xứ đoàn An-rê Dũng lạc được thành lập ngày 06/08/2017. Trải qua quãng thời gian nỗ lực và cố gắng, vào ngày 04/02/2024, Xứ đoàn chính thức được ra mắt.

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức Tuyên hứa của tân Ban Đại diện Xứ đoàn. Trước sự chứng kiến của quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn, Cha Tuyên úy Liên đoàn đã trao chứng nhận Đoàn An-rê Dũng Lạc cho Trưởng xứ đoàn Ma-ri-a Nguyễn Thị Hồng Bích. Sau đó, mười hai Trưởng lãnh nhận Bổ nhiệm thư, được chấp nhận vào hàng ngũ Ban Điều hành đoàn TNTT. Đồng thời, Cha Tuyên úy Liên đoàn chính thức công nhận các Trưởng với lời Tuyên hứa nỗ lực chu toàn trách vụ, thi hành đúng lý tưởng, đường lối TNTT và tận dụng khả năng cho công việc Tông đồ.

Khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Mác-cô, Cha Tuyên úy Giu-se nhắn nhủ: “Từng người trong chúng ta cần biết giới thiệu Chúa đến cho người khác bằng nhiều hình thức. Với thiếu nhi, chúng ta thể hiện điều đó bằng cách ngồi nghiêm trang trong nhà thờ, vâng lời các bậc cha mẹ,…Và phụ huynh chính là những giáo lý viên tiên mẫu, hướng dẫn các em về Chúa Giê-su từ những buổi đầu”. Cha cũng mong các bạn thiếu nhi cần biết giới thiệu Chúa đến cho mọi người, sống theo bốn tôn chỉ của người TNTT, để ngày một trưởng thành hơn trong đời sống Đức tin.

Với tâm tình cảm tạ và tri ân, Trưởng Ma-ri-a đại diện cho toàn thể Xứ đoàn cảm ơn quý cha, quý sơ, quý giáo lý viên và cộng đoàn. Cách riêng là xin quý cha, quý sơ, và  cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện và giúp đỡ để Xứ đoàn ngày một phát triển.

Ước mong sau khi Xứ đoàn được ra mắt, các em thiếu nhi sẽ ngày một trưởng thành hơn trong đời sống Đức tin. Nhờ đó, biết ra đi truyền rao Lời Chúa đến cho mọi người, nỗ lực cộng tác trong việc xây dựng Xứ đoàn ngày càng vững mạnh.

BTT Gx. Phủ Lý

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top