Giáo xứ Phúc Châu

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Phúc Thượng, Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Email: gxphucchautheophanven2412@gmail.com

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Mi-ca-e (29/9)

Nhà thờ làm phép ngày 26/11/2011

Số giáo dân: 360 nhân danh

Linh mục quản xứ: Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Tân Giáo xứ Phúc Châu nằm trên địa bàn thông Phúc Thượng, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Theo các bậc tiền nhân kể lại, năm 1860, Cha thánh Gio-an Théophane Vénard (Ven) đi ngang qua làng Phúc Châu vào thời kỳ cấm đạo ngặt nghèo. Khi ấy Phúc Châu còn là một làng ngoại đạo. Ông Tần cai tổng Phúc Châu cũng là người có quyền, có tiếng trong huyện, đến quan cũng phải kính nể. Mặc dù vậy, ông và tất cả dân làng đều chưa biết về Cha Gio-an Ven là ai, nhưng đều đồng lòng che chở cho Cha. Cha thánh Ven đã ở lại đây khoảng 30 ngày và giảng dạy, gieo vãi hạt giống đức tin.

Khoảng thời gian từ năm 1880 – 1887, một số người dân đã được Đức cha Marie Antoine Caspar (Lộc) ban Bí tích Rửa tội, đây là những hạt giống đức tin đầu tiên của Tân giáo xứ Phúc Châu.

Năm 1892, Giáo họ xây dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ, mái lợp tranh với diện tích sử dụng là 100 m2. Trải qua thời gian hàng 100 năm sử dụng, ngôi nhà thờ bị xuống cấp nghiêm trọng, ngói sập sệ, tường rạn nứt không đảm bảo cho bà con tham dự các cử hành phụng vụ.

Năm 2004, Cha tiền nhiệm Phan-xi-cô Xa-vi-ê Kiều Ngọc Viên đã xin phép Bề trên cho Giáo họ được xây dựng ngôi nhà thờ mới. Vào tháng 3/2005, Giáo họ đã khởi công xây dựng công trình nhà Chúa. Sau hơn 6 năm xây dựng, ngôi nhà thờ đã được hoàn thiện với tổng diện tích 363 m2, chiều dài 31m, rộng 11,7m, tháp chuông cao 31m.

Năm 2020, dưới sự hướng dẫn của cha quản nhiệm Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo, Giáo họ tiếp tục khởi công xây ngôi nhà mục vụ với diện tích 170 m2.

Ngày 18/11/2021, Đức TGM Giu-se đã ra quyết định nâng Giáo họ hàng Giáo xứ.

Về ơn gọi, hiện nay Tân giáo xứ có 1 linh mục và 3 nữ tu thuộc các hội dòng khác nhau.

Scroll to Top