Giáo xứ Phúc Châu

GIÁO XỨ PHÚC CHÂU

Thuộc  giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: 

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ làm phép ngày 26/11/2011

Số giáo dân: 400 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Phúc Hạ

* Bài viết liên quan tới sinh hoạt giáo xứ

Giới trẻ giáo họ Phúc Châu mừng lễ thánh quan thầy Gioan Thêôphanô Vênađô Ven

Giáo họ Phúc Châu dâng hoa kính Mẹ

Chùm ảnh: Đêm diễn nguyện tại giáo họ Phúc Châu – Quan Hạ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top