Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc

bac ngo van phaolo

Lm. Phao-lô Ngô Văn Bắc

Giám quản xứ Trại Mới

Sinh năm: 1966

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Nhà thờ Trại Mới – Mỹ Hưng – Bình Lục – Nam Định

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top