Giáo xứ Thanh Lãm

GIÁO XỨ THANH LÃM

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Đường Thanh Lãm, tổ 02, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy:

Nhà thờ xây dựng năm

Số giáo dân: 580 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Bruno Nguyễn Văn San

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Văn Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top