Giáo xứ Thanh Lãm

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Tổ 2, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê (03/12)

Nhà thờ xây dựng năm

Số giáo dân toàn xứ: 621 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Phê-rô Trần Văn Việt

Linh mục phó xứ thường trực: Gio-an Nguyễn Trọng Viên

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Vào cuối thế kỷ XVIII, năm 1870 Tin Mừng đã đến với giáo họ Thanh Lãm. Lúc đó có hai dòng họ Nguyễn Đình và Phạm Văn với 3 gia đình khoảng 20 nhân danh. Hạt giống Tin Mừng đã nảy mầm cho đến năm 1900 một gia đình họ Nguyễn đã dâng khu đất này và dựng nhà nứa để lấy chỗ cho bà con đọc kinh thờ phượng Chúa.

Đến năm 1910 dưới sự hướng dẫn của cha già Khoan, lúc đó đang coi sóc xứ Đông Lao, Giáo họ đã xây lại ngôi thánh đường bằng gạch khang trang, vững chắc hơn. Năm 1913 lại thêm một dòng họ Nguyễn Bá được biết đến Chúa, đã nâng số nhân danh của Giáo họ lên khoảng 50 người. Sau đó vì chiến tranh và không có chủ chăn nên các tín hữu đã bị tản mát. Năm 1950 cha cố Giu-se Bàng tiếp tục về chăm sóc cho đoàn chiên của Chúa tại nơi đây và số giáo dân lại tăng lên đáng kể. Năm 1988 Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn đã tách giáo họ Thanh Lãm từ giáo xứ Đông Lao sang xứ Thạch Bích, và giao cho cha Vi-xen-tê Nguyễn Đăng Xuyên coi sóc. Năm 1995 cha Vi-xen-tê cùng cộng đoàn Giáo họ xây ngôi nhà thờ mới và khánh thành vào ngày 29/05/1996.

Với ơn Chúa đời sống đức tin của giáo họ ngày càng lớn mạnh. Từ 20 nhân danh vào năm 1870 cho đến ngày hôm nay là 580 nhân danh. Nhìn nhận sự trưởng thành và thăng tiến của Giáo họ, ngày 18/11/2021, Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên đã quyết định nâng giáo họ Thanh Lãm lên thành giáo xứ với một giáo họ trực thuộc là giáo họ Văn Nội. Địa bàn hành chính của tân giáo xứ Thanh Lãm bao gồm phường Phú Lãm và phường Phú Lương, quận Hà Đông. Tân giáo xứ tôn nhận thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê làm quan thầy và mừng vào ngày 03 tháng 12 hằng năm. Giáo xứ chầu lượt thay mặt Tổng Giáo phận vào Chúa nhật thứ IV, tháng 04 dương lịch hằng năm.

Lên đầu trang