Lm. Giuse Vương Văn Đủ

Lm. Giuse Vương Văn Đủ

Phó xứ Vỉ Nhuế

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Vỉ Nhuế, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top