Lm. Giuse Vương Văn Đủ

Lm. Giuse Vương Văn Đủ

Phó xứ Đạo Truyền, thường trực An Tập

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ An Tập – Bình Lục -, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top