Giáo xứ Trình Xuyên

Thuộc Giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Xóm 9, Trình Xuyên, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định

Thành lập: được đón nhận Tin Mừng khoảng năm 1627

Vị tử đạo: có 3 vị tử đạo chưa được tôn phong

Quan thầy: Thánh Giu-se (19/03)

Nhà thờ tước hiệu: Thánh Giu-se

Số giáo dân toàn xứ: 1.466 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Bùi Văn Cường

Lịch sử hình thành Giáo xứ

Theo sử sách ghi lại, Giáo xứ Kẻ Trình được đón nhận Tin Mừng vào khoảng năm 1627. Như vậy, tính đến nay giáo xứ đã có lịch sử gần 400 trăm năm.

Thuở ban đầu, các bậc tiền nhân đã nhiều lần xây dựng ngôi nhà tranh tre nứa làm nơi cầu nguyện, song do thời tiết, chiến tranh, các ngôi nhà nguyện ấy xuống cấp nhanh chóng. Năm 1802, ngôi nhà thờ đầu tiên của Giáo xứ Kẻ Trình được xây dựng theo phong cách Á Đông, nhưng cũng đã bị phá hủy do chiến tranh và không còn dữ liệu lịch sử nào ghi lại nữa.

Năm 1915, Cha Phê-rô Phạm Quang Đỉnh đã đặt nền móng xây nhà thờ. Đến năm 1924, Cha Phê-rô Đặng Ngọc Tỉnh tiếp tục xây dựng và hoàn thành ngôi Thánh Đường Giáo xứ Trình Xuyên theo phong cách Roman như ngày nay. Trải qua thời gian mưa nắng, ngôi nhà thờ bị xuống cấp ít nhiều, do vậy ngôi Thánh Đường được đại tu lần 1 năm 1999 dưới sự hướng dẫn của Cha nguyên quản xứ Mác-ti-nô Nguyễn Bá Thỉnh. Đến năm 2019, nhà thờ được thay lại mái ngói mới do Cha xứ tiền nhiệm Gio-an Nguyễn Văn Hân hướng dẫn. Năm 2022, được sự hướng dẫn của Cha xứ Giu-se Bùi Văn Cường, ngôi Thánh Đường được đại trùng tu lần thứ 2 và hoàn thành nhằm đúng dịp mừng kỉ niệm Bách chu niên (1924 – 2024).

Ngày 21/01/2024, Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên đã long trọng về cung hiến bàn thờ và nhà thờ dịp ngôi nhà thờ tròn 100 năm tuổi.

Lên đầu trang