Giáo xứ Vạn Điểm

GIÁO XỨ VẠN ĐIỂMgx van diemNhà thờ Giáo xứ Vạn Điểm

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Tổ 7 – Thị Trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: năm 1958 từ giáo xứ An Lộc

Quan thầy: Thánh Phêrô (29/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 739 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gioan Lê Trọng Cung

van diem

 * Lược sử giáo xứ Vạn Điểm

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Vạn Điểm: làm phép bàn thờ và khánh thành nhà giáo lý mới

Giáo xứ Vạn Điểm rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ

Giáo xứ Vạn Điểm chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo xứ Vạn Điểm: 35 em thiếu nhi xưng tội rước lễ lần đầu

Giáo xứ Vạn Điểm mừng Xuân Giáp Ngọ với người nghèo

Caritas được thành lập tại giáo xứ Vạn Điểm

Tết tình nghĩa nơi giáo xứ Vạn Điểm

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top