Giáo xứ Vĩnh Trị

1

GIÁO XỨ VĨNH TRỊ 

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: thôn Vĩnh Trị – xã Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi

Nhà thờ xây dựng năm 1877 – 1896

Số giáo dân toàn xứ: 3918 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Hoàng Minh Giám

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đạo Nguyên

+ Giáo họ Đồng Cách

+ Giáo họ Kênh Hội

+ Giáo họ Tân Doanh

 * Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Video – Khánh thành Tượng đài, Nhà Mục vụ, Nhà Giáo lý, và Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Vĩnh Trị

Giáo xứ Vĩnh Trị: Khánh thành Nhà mục vụ và ban Bí tích Thêm sức cho 92 em thiếu nhi

Giáo xứ Vĩnh Trị cung nghinh Mẹ Fatima thánh du

Liên giáo xứ Đại Lại, Gia Trạng, Trung Đồng, và Vĩnh Trị hành hương năm thánh

Giáo xứ Vĩnh Trị mừng lễ Thánh An-tôn Nguyễn Đích và Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ năm 2016

Giáo xứ Vĩnh Trị đón Thánh Giá Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

Giáo xứ Vĩnh Trị: Thánh lễ giỗ đầu Cha Gioan Nguyễn Văn Phủ

Giáo xứ Vĩnh Trị: Thánh lễ an táng linh mục Gioan Nguyễn Văn Phủ

Giáo xứ Vĩnh Trị: chùm ảnh lễ viếng linh mục Gioan Nguyễn Văn Phủ

Giáo xứ Vĩnh Trị: Thánh lễ trọng thể mừng hai đấng hiển thánh quê hương

Giáo xứ Vĩnh Trị: Để xây dựng giáo xứ lành mạnh

Chùm ảnh: Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm và dâng lễ tại giáo xứ Vĩnh Trị- TGP Hà Nội

Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli thăm và dâng lễ tại giáo xứ Vĩnh Trị – Tổng giáo phận Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top